Fundacja EOS
Start Doświadczenie
Aktywizacja zawodowa z wykorzystaniem zasobów lokalnych

Aktywizacja zawodowa z wykorzystaniem zasobów lokalnych, szkolenie zrealizowane na zlecenie Viamed s.c., Pracownia Rozwoju Osobistego SELF, Joanna Mirowska – Wieczorek, Jerzy Wieczorek w ramach 5 projektów dla kobiet realizowanych w gminach Sosnowica, Niemce, Puchaczów, Ostrów Lubelski, Ostrówek. Projekty były finansowane w ramach Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Działania: 7.3.  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Więcej…
 
Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej

Fundacja EOS współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej przy realizacji projektów systemowych dla podopiecznych OPS.

Więcej…
 
Akademia Ekonomii Społecznej

Od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 maja 2011 r. Fundacja EOS realizowała zadanie publiczne AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dofinansowane z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Priorytet IV. Rozwój Przedsiębiorczości Społecznej. Obszar Wsparcia I. Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego. Zadanie było współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na podstawie umowy z dnia 09.07.2010 r. nr 483_II/10.

 

Więcej…
 
Od pomysłu do projektu od projektu do wniosku
– podstawy tworzenia projektów w celu pozyskania funduszy zewnętrznych

Warsztaty „Od pomysłu do projektu od projektu do wniosku- podstawy tworzenia projektów w celu pozyskania funduszy zewnętrznych” w Radecznicy, 25-26-27 czerwca 2009 r.

Więcej…
 
Wypracowanie Gminnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

Warsztaty partycypacyjne  wypracowujące „Gminny program opieki nad dzieckiem i rodziną” w Hrubieszowie, 28 maja i 5 czerwca 2009 r., trener prowadzący Agnieszka Wróblewska.

Więcej…
 Notice: Undefined variable: lineon in /home/KONTA/WWW/CLASSIC/f/fundacjaeos/_public_html/eos/templates/greentea/html/mod_footer/default.php on line 1
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes