Formy wsparcia Drukuj

Pełny cykl uczestnictwa w projekcie obejmuje następujące formy wsparcia:

 • diagnoza kompetencji zawodowych wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)
 • poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenie
 • staż zawodowy

W projekcie przewidziane są m.in. następujące szkolenia:

 • opieka nad osobami starszymi
 • szkolenie z zakresu budownictwa
 • szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii
 • szkolenie z zakresu transportu zbiorowego

Podana propozycja szkoleń nie stanowi katalogu zamkniętego, a skierowanie na szkolenie Uczestnika Projektu będzie wynikało z przeprowadzonej diagnozy - IPD.

 

Uczestnikom projektu przysługują następujące świadczenia:

 • posiłek w trakcie szkolenia
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie NNW
 • badania lekarskie